Effectief leren omgaan met werkdruk

Veel mensen ervaren vandaag de dag stress. Zolang dat gezonde spanning (positieve faalangst) is, werkt dat mee aan het zo goed mogelijk presteren en functioneren. En dat op zijn beurt levert weer waardering en daardoor voldoening op en dat is weer energie die je goed gebruiken kunt om mee verder te gaan en van het leven te genieten. Op het moment dat de spanning langdurig te hoog blijft is het ongezond en kunnen mensen opbranden. Het onderwijs is de sector met het hoogste percentage werknemers met stress gerelateerde klachten. Dat is iets om je zorgen over te maken. En er dus aandacht aan te besteden om te voorkomen dat er sprake is van ongezonde spanning en de kans te lopen dat je uitvalt. Ook dit bewustwordings- en leerproces begint weer bij jezelf. Met behulp van een vragenlijst kan verkend worden wat je sterke en minder sterke en zwakke kanten zijn als het gaat om je omgang met tijd. En van daaruit kan gekeken worden wat je met die sterke en zwakke kanten kunt doen om een en ander meer in evenwicht te brengen. Daarbij kunnen je collega’s met andere sterke en zwakke kanten een rol spelen. Op dat moment komt ook het grotere geheel in zicht. En uiteindelijk kan uiteraard ook gekeken worden wat er op het niveau van de organisatie te doen is of gedaan zou kunnen worden om de spanning op een gezond niveau te houden.

Hierbij wordt door mij ook gebruik gemaakt van de GTD-methode ("Getting things done" van David Allen), lifehacking en timemanagement volgens Covey.

Timemanagement is Selfmanagement 

Voor dit soort trajecten is het aanvragen van subsidie uit het aanvullend pakket van het Participatie- en Vervangingsfonds een prima mogelijkheid om een en ander grotendeels (75%) te bekostigen.

Voor meer informatie klik hier.