Uiteindelijk gaat alles om aandacht. Ieder mens heeft aandacht nodig. En als we die niet in positieve zin kunnen krijgen, zorgen we dat we die in negatieve zin verkrijgen. Want alles is beter dan helemaal geen aandacht. Ook bij kinderen werkt dit op deze manier. Daarnaast is er een strijd om de aandacht gaande. Van velerlei kanten en op allerlei manieren wordt onze aandacht getrokken. Om  aandacht te krijgen is het daarom nodig de aandacht te richten. Ook is het goed om te beseffen dat iedereen aandacht te kort komt. Voor een gedeelte doen we dat onszelf aan, voor een gedeelte hebben we dat te danken (of te wijten) aan elkaar. De theorie over strooks uit de Transactionele Analyse (TA; een theorie over communicatie) kan helpen om onszelf deze mechanismes bewust te worden, hoe wij daar zelf mee omgaan al of niet effectief en wat te doen om met dit fenomeen effectiever om te gaan. In het onderwijs is gerichte aandacht essentieel. Zowel individueel als in teamverband is deze materie de moeite waard om aandacht aan te besteden.

"Alles wat aandacht krijgt groeit"