Profilering

Om duidelijk te krijgen wat wel en wat niet tot het aanbod van de school behoort is het zaak om de grenzen aan te geven van wat van de school te verwachten is en wat niet. Enerzijds om te voorkomen dat de school en de medewerkers omkomen in de grote hoeveelheid activiteiten die het gevolg is van het niet maken van keuzes, anderzijds om duidelijk te maken aan de ouders, maar ook aan het bestuur, waarin de school zich wenst te onderscheiden en waarin het speciaal is of wil worden. Dit is belangrijk in het kader van Passend Onderwijs, waarbij van elke school verwacht wordt om aan te geven wat de bijdrage van de school is aan het passend onderwijsaanbod voor elk kind uit de regio, dat het samenwerkingsverband verplicht is te bieden. Daarnaast is het van belang voor de werkdruk. Door keuzes te maken en prioriteiten te stellen kan voorkomen worden dat de school teveel hooi op de vork neemt en zich voor alle vragen, eisen en wensen van ouders en maatschappij open stelt. Tenslotte is het ook belangrijk in het kader van de zichtbaarheid van de school in de directe omgeving. Met wat voor school hebben we hier te maken als ouder, wat kunnen we wel en wat niet verwachten en in hoeverre sluit dat aan bij mijn eigen wensen en ideeën over onderwijs als ouder. Dat kan teleurstelling voorkomen en zorgen voor een goede match tussen vraag en aanbod.

In een interactief proces met het gehele schoolteam worden om te beginnen zoveel mogelijk ingrediënten voor het concept schoolprofiel geïnventariseerd. Daarmee wordt een concept profiel opgesteld, dat vervolgens ter mening- en besluitvorming  aan alle medewerkers wordt voorgelegd, waarbij nog allerlei veranderingen en aanvullingen aangebracht kunnen worden. Net zolang tot het past voor het overgrote deel van het schoolteam (minstens 80% draagvlak).