Management ondersteuning

Daarbij neem ik een stukje van de uitvoerende taken van de leidinggevende over ter verlichting. Te denken valt aan het in concept opstellen van operationele plannen voor de veranderingsonderwerpen die dat jaar op de rol staan, het voorbereiden van de jaarevaluatie en/of het in concept opstellen van het evaluatieverslag op grond van de evaluatie, ondersteuning bij de voorbereiding van een inspectiebezoek, zodat de school zich zo zelfbewust en compleet mogelijk weet te presenteren.

Of het opstellen van documenten op basis van de opbrengsten van een ontwikkelingsproces dat de organisatie doorlopen heeft en dat geborgd moet worden.