Begeleide intervisie

Het op een gestructureerde en daardoor veilige manier door collega´s onder begeleiding van een extern deskundige bespreken van werkproblemen is een mooie manier om het van en met elkaar leren vorm en inhoud te geven. Daarnaast kunnen allerlei communicatieve competenties geoefend worden doordat de begeleider het proces even tijdelijk stil kan zetten en aandacht kan vragen voor mooie staaltjes van professionele communicatie of juist onbedoeld ineffectieve manieren van communiceren. Uiteraard worden over het mogen stil zetten van het proces afspraken gemaakt, net zoals over de vertrouwelijkheid van het besprokene en het bewaken van de eigen grenzen. In gemeleerd samengestelde groepen van 6 a 8 collega´s, zodat er veel, maar ook weer niet teveel, verschillende perspectieven om tafel zitten, wordt in eerste instantie met behulp van de incidentmethode ervaring opgedaan met deze werkwijze. Later kunnen ook andere manieren van interviseren beoefend worden, zodat het boeiend blijft en mensen uit kijken naar deze sessies. Uiteindelijk is het de bedoeling dat werkproblemen ook buiten de intervisiebijeenkomsten op een professionele wijze zelfstandig in kleine groepjes besproken kunnen worden en van een oplossing voorzien waarin de probleeminbrenger vertrouwen heeft.

"De grootste ontdekking van mijn generatie is dat een mens zijn leven kan veranderen,                                                                                    door zijn gedachten te veranderen". William James (1842 - 1910)