Professionele communicatie in een professionele cultuur

Hoe we met onszelf, elkaar, de omgeving en zaken als afspraken omgaan wordt noem ik cultuur. Binnen een organisatie waarin een bepaalde professie, een vak wordt uitgeoefend, dient dat op een professionele manier te gebeuren, zodat er optimaal geprofiteerd wordt van de verschillen tussen de leden van de organisatie en er sprake is van een gezamenlijk doel en een differentiatie tussen leden en leiding. Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn in de weerbarstige praktijk. Wat daar in ieder geval voor noodzakelijk is, is professionele communicatie. Vandaar dat mijn aandacht zich daar altijd het eerste op richt als het gaat om het werken aan en het ontwikkelen van een professionele cultuur. Dat doe ik aan de hand van een belangrijke waarde, namelijk openheid. Dat begrip, groot denken noem ik het, gaan we stukje bij beetje operationaliseren, vertalen in klein handelen, zoals ik dat noem. Het theoretische concept openheid krijgt daarmee handen en voeten, zodat het in de praktijk gebracht kan worden. Daarvoor is oefenen, in zoveel mogelijk contexten en op allerlei manieren, van groot belang. Door het opdoen van ervaringen en daarop te reflecteren, krijgen we het steeds beter te pakken. Daar gaat tijd inzitten en speelt met name ook de leiding een belangrijke rol. Ook blijken er dan aan het begrip openheid grenzen te zitten, waarvan het goed is die te leren kennen. Een van de manieren om te oefenen in professionele communicatie is begeleid interviseren (zie elders). Waar het uiteindelijk omgaat is dat er in de organisatie op zoveel mogelijk momenten sprake is van synergie, waarbij het geheel meer is dan de som der delen, zodat de complexe problemen waarvoor de organisatie en de leden daarvan gesteld worden, met succes aangepakt kunnen worden. Maar daarvoor zijn ook de andere eigenschappen van Covey (De zeven eigenschappen van effectief leiderschap) noodzakelijk.

Voor dit soort trajecten is het aanvragen van subsidie uit het aanvullend pakket van het Participatie- en Vervangingsfonds een prima mogelijkheid om een en ander grotendeels (75%) te bekostigen. Voor meer informatie klik hier