Ontwikkelen collectieve ambitie (visie/missie)

Vanwege het belang van dit uitgangspunt en richtpunt (de alpha en de omega) voor ons professioneel handelen met daarin opgenomen de antwoorden op wezenlijke vragen als de waarom-vraag en de waarheen-vraag, samengevat in de waartoe-vraag, is het zaak om dit in een gezamenlijk creatieproces te ontwikkelen, zodat innerlijk draagvlak ontstaat om het ook echt waar te willen maken (daadkracht, besliskracht en denkkracht voor nodig) en naar dat ideaal te verlangen (verbeeldingskracht en gevoelskracht voor nodig). Dat kan op allerlei manieren door van onderop in de hiërarchie van keuzes te beginnen. En ook kan de uiteindelijke missie en visie allerlei vormen aannemen. Zelf heb ik een voorkeur voor een beperkt aantal korte krachtige en heldere richtinggevende uitspraken om duidelijk te krijgen en te maken waar de organisatie voor staat (missie) en voor gaat (visie).  Een andere manier om een collectieve ambitie te ontwikkelen is om uit te gaan van de concrete activiteiten die de organisatie ontplooid en daarin de rode draad te ontdekken die een ander verbindt en samenhang geeft. Dan begin je dus bovenaan in de hiërarchie van keuzes bij het concreet handelen. En omdat veel mensen doeners zijn is dat vaak een manier die aanspreekt. Uiteindelijk gaat het erom dat er een verhaal ontstaat dat door iedereen in de organisatie wordt gekend en erkend en waar men warm voor loopt en wenst dat in praktijk te brengen. En tevens dat iedereen dat verhaal in de eigen woorden ook kan vertellen als er naar gevraagd wordt. Maar het belangrijkste blijft dat die collectieve ambitie ook doorleefd is en dat men die ambitie naleeft, in de praktijk brengt. Naast woorden ook daden. Een mooi recent voorbeeld van zo’n organisatie vind ik supermarktketen Jumbo met haar zeven dagelijkse zekerheden, waaronder “Service met ’n glimlach” en de missie “Van een klant een fan maken”, die de familie van Eerd met veel passie samen met hun medewerkers niet alleen met de mond belijdt, maar ook dagelijks in de praktijk weet te brengen.