De gebruikte kleuren

De gebruikte kleuren zijn gerelateerd aan de kleurenleerleer van de Caluwe en Vermaak (Uit: Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige). Groen is bij hen verbonden met het groendrukdenken (het gaat om “groeien” zoals het groen in de natuur) en wordt ook wel in verband gebracht met de professionele cultuur. Voor mij staat groen voor leren; het balanceren tussen leiding geven (aan mezelf; inwezig zijn) en begeleiden (van de ander; aanwezig zijn), tussen gevoel en verstand en al die andere persoonlijke kwaliteiten die je kunt benutten om dingen tot stand te brengen die je graag wilt en waarnaar je verlangt.

Rood is bij de Caluwe en Vermaak verbonden met het rooddrukdenken (het gaat hier om de mens, met de kleur van menselijk bloed) en wordt ook wel gerelateerd aan de de familiale cultuur. Voor mij staat rood voor contact, de warmte die ontstaat door de wrijving tussen twee of meer mensen, de energie die je kunt gebruiken om intimiteit tot stand te brengen.

Blauw staat bij de Caluwe en Vermaak voor het blauwdrukdenken (de blauwdruk staat voor het van tevoren gemaakte ontwerp dat vervolgens wordt gerealiseerd). Ook wel in verband gebracht met de ambtelijk bureaucratische cultuur. Bij mij staat blauw voor de ratio, concepten, theorie (zie de blauwe links) die je kunt gebruiken om weloverwogen en onderbouwd te werk te gaan.

Wit omvat alle kleuren en staat bij de Caluwe en Vermaak voor witdrukdenken (omvat alle kleuren en biedt de meeste ruimte voor invulling; alles is nog open). Ook wel in verband gebracht met de creatieve cultuur. Ook bij mij staat wit voor creativiteit. In plaats van een ABC´tje is het bij mij BCA. Net even anders. Ik maak gebruik van de wijsheid van anderen en geef daar een eigen persoonlijke kleur aan. Op basis van een keuze uit meerdere concepten maak ik een eigen construct dat ik test in de praktijk op effectiviteit. En daarbij leer ik nog elke dag, waardoor ik bestaande werkwijzen steeds weer wijzig en/of aanvul op basis van mijn ervaringen in de praktijk.