E-coaching

Online coaching kent door het intensieve en gefocuste karakter een aantal voordelen. De gecoachte kan op ieder moment van de dag op een zelf gekozen moment en plaats, gedurende een vooraf afgesproken periode, per mail contact opnemen met de coach (laagdrempelig, veiligheid en intimiteit van de zelf gekozen plaats en tijd). Dat zorgt ook voor een gevoel van exclusiviteit bij de gecoachte. Hij beschikt over een persoonlijke coach die er altijd voor hem is en die direct benaderbaar is. Doordat het coachproces zich alleen door middel van het geschreven woord afspeelt en vorm krijgt, is er geen afleiding door allerlei non verbale signalen wederzijds. Het schrijfproces op zichzelf heeft een ordenende en therapeutische werking, blijkt uit de praktijk (denk ook aan dagboeken ed.). Ook kunnen zowel de gecoachte als de coach eerst rustig nadenken en de tijd nemen, alvorens te reageren op het antwoord of de vragen van de ander (focus op introspectie; concentratie op de problematiek is hoog). Tevens zijn zij beiden in de gelegenheid terug te kijken in hun voorafgaande communicatie en ontstaat er al werkende weg een soort zelfhulpboek (autonomie bevorderend) voor de gecoachte. Door de hoge frequentie van contacten en de als gevolg daarvan grote intensiteit van het innerlijk proces en de vooraf afgesproken beperkte tijdsperiode, wordt er resultaat geboekt in een korter tijdsbestek dan bij face tot face coaching. En is het dus goedkoper.

Uit wetenschappelijk onderzoek is al gebleken dat bovenvermelde gegevens geen wishful thinking zijn, maar zich hebben bewezen in de praktijk.

In principe zijn de meeste coachvragen geschikt om met behulp van online coaching van antwoorden te voorzien. Wel dient de gecoachte zich in de werkwijze te kunnen vinden en er tijd voor uit te willen trekken binnen de vooraf af te spreken periode. Die periode kan variëren van een maand tot een half jaar. Het gaat daarbij altijd om werkgerelateerde problematiek, waarbij de persoon van de gecoachte uiteraard een voorname rol speelt.