Mijn overuigingen 

Alles begint bij jezelf.

In mijn werk met mensen wens ik te starten, aan te sluiten bij hun kwaliteiten, bij wat ze al kennen en kunnen.

Mensen beschikken in potentie over onbeperkte mogelijkheden (pure potentialiteit), waarvan ze vaak maar een klein deel benutten. Dat schept groeimogelijkheden. Daarbij is altijd sprake van integratie, heelwording, waarbij schijnbare tegenstellingen (polariteiten) met elkaar verenigd dienen te worden tot een nieuw geheel. Daarbij werk ik graag met kernkwadranten.

Begeleiden is een tijdje meelopen met de ander(en). Motto “Leer mij het zelf te doen”.

Je bent nooit te oud om te leren.

Leren is leuk en uitdagend en is soms pijnlijk.

Veiligheid is nodig om relatieve onveiligheid die leren nu eenmaal met zich meebrengt te kunnen verduren. Leren doet soms van “au”. Dat is een noodzakelijke fase (crisis) waar je doorheen moet om verder te komen.

Bewustwording gaat altijd vooraf aan leren (leercurve).

Confronteren met behoud van de relatie is soms nodig om stapjes te kunnen (laten) zetten.

Dat impliceert wel dat er eerst sprake moet zijn van een relatie, die tegen een stootje kan.

Leren gaat met vallen en opstaan, met kleine stapjes tegelijk en heeft tijd nodig.

De aanhouder wint.

Je successen vieren en zegeningen tellen is voedender dan bij je mislukkingen stil blijven staan.

Je moet goed voor jezelf zorgen, want van anderen moet je dat niet verwachten.

Innerlijk draagvlak is cruciaal om te slagen bij verandering.

Moeten is alleen goed als het van jezelf moet.

Het gevoelsmatige aspect (houding) bij leren is essentieel.

Veranderen is leren en iedereen doet dat weer op zijn/haar eigen wijze en tegelijkertijd zijn er daarbij heel veel overeenkomsten.

Niets is definitief, alles is altijd in beweging.

Niemand heeft de wijsheid in pacht; ook ik niet.

We hebben allemaal een klein stukje van de waarheid in handen en hebben elkaar nodig om er wat meer zicht op te krijgen.

Elke grote gezamenlijke verandering c.q. leerproces bestaat uit een heleboel kleine individuele veranderingen c.q. leerprocessen.

Bij elke grote gezamenlijke verandering is het voorbeeld van de leidinggevenden cruciaal. Wanneer zij geen voorbeeldgedrag (kunnen) vertonen, is het gedoemd te mislukken (“practise what you preach, walk your talk, goed voorbeeld doet goed volgen”). Dat geldt net zo hard voor mij als begeleider.

Het gaat om balanceren in het leven op alle gebieden en daarbij is het belangrijk om focus te houden, kleine stapjes te nemen en vooral te voelen of het nog goed gaat.