Mijn belangrijkste waarden

Zelfrespect en respect (betekent letterlijk “re” = herhaald “spectarae” = zien) voor de ander en de wereld.

Zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander; betrouwbaarheid.

Zelfbewustzijn en je bewust zijn van de omgeving.

Zelfkennis en kennis van zaken.

Eigen verantwoordelijkheid nemen en de verantwoordelijkheid voor het geheel.

Eigen liefde en naastenliefde.

Openheid naar jezelf (intrinsieke openheid) en naar de ander (meesprekende openheid).

Integratie/heel worden, bij elkaar brengen.

Autonomie en wederzijdse afhankelijkheid;samen en apart. Vrijheid in ver- en gebondenheid. .

Actie en rust (de actie van het niet doen).

Congruentie  (practise what you preach, walk your talk) en consistentie.

Diepgang en eenvoud (de “KISS-factor”; Keep It Simple Stupid; het gaat om de essentie).

Evenwichtigheid/balans.

Integriteit (een man een man, een woord een woord)