Uitgangspunten

  • Ik ga uit van wat mensen en organisaties al kunnen en kennen, dus van hun kracht;
  • Daarbij sluit ik aan bij de zone van naaste ontwikkeling, daar waar een gezonde spanning bestaat tussen realiteit en ideaal;
  • Ik ben daarbij uit op het vergroten van autonomie en competentie op basis van een professionele relatie;
  • “Leer mij het zelf te doen” is steeds mijn doel;
  • Ik werk daarbij op basis van een in onderling overleg tot stand gekomen contract waarin de wederzijdse verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden helder in kaart zijn gebracht;
  • Mijn leidende concepten zijn de leercurve (van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam), de leercyclus (doen, bezinnen, denken, verbeelden, voelen en beslissen) en het gedragsmodel (intentie, gedrag en effecten);
  • Mijn interventies zijn gericht op de verschillende lagen van leren. Ik  richt mij niet alleen op waarneembaar gedrag, maar ook op de onderliggende overtuigingen, waarden, identiteit/zelfbeeld, emoties en missie;
  • U kunt hierbij rekenen op de benodigde professionele en liefdevolle distantie en een warme betrokkenheid bij leren.

Lijfspreuk: “Persoonlijk leren vergt groot denken, diep voelen en klein handelen.” (zie essay)